Vantis Holding pomaga kształcić przyszłych biznesmenów dzięki patronatowi sprawowanemu nad kierunkiem “Biznes”, realizowanym przez uczelnię Humanitas.

Stawiając sobie za cel dbałość o przyszłość polskiego biznesu Vantis Holding z dumą objął patronat nad pierwszym kierunkiem "Biznes" realizowanym przez uczelnię Humanitas. W ramach tej współpracy eksperci Vantis Holding obejmują stanowiska wykładowców i dzielą się sprawdzoną wiedzą opartą o ich własne doświadczenia.

Studenci kierunku, w trakcie nauki, otrzymają praktyczne umiejętności i kompetencje, które umożliwią im wejście w świat biznesu i rozwinięcie skrzydeł. Poznają między innymi takie zagadnienia jak zarządzanie czasem, psychologia sprzedaży, leadership, budowanie relacji, analiza rynku i potrzeb, networking czy tworzenie struktur.

Wspieramy również inne projekty akademickie, a nasi eksperci występują gościnnie na takich uczelniach jak:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Kto wykorzysta potencjał
Projektów Akademickich?

 • Studenci, którzy chcą poznać biznes od praktycznej strony oraz nauczyć się użytecznych umiejętności.
 • Szukający sprawdzonej, eksperckiej wiedzy prezentowanej w usystematyzowanej, akademickiej formie.
 • Osoby wiążące swoją przyszłość z biznesem i chcące wartościowego wykształcenia w tym kierunku.

jak również

 • Eksperci budujący silną markę osobistą.
 • Specjaliści chcący dzielić się wiedzą z początkującymi przedsiębiorcami.
 • Profesjonaliści wierzący w konieczność edukowania społeczeństwa i nauczania dobrych praktyk.

Projekty Akademickie to:

Praktyczna wiedza
wszyscy wykładowcy to specjaliści, eksperci Vantis Holding.
Gotowe narzędzia i strategie
przekazywane przez zweryfikowanych ekspertów, od lat działających na rynku i osiągających sukcesy.
Innowacyjny kierunek
pierwszy taki sposób kształcenia na uczelni Humanitas przy współpracy z Vantis Holding.

Zobacz inne projekty Vantis Holding