Zwiększ zaufanie i lojalność konsumentów wobec swojej firmy. Zyskaj narzędzia czyniące ją wyjątkową w oczach Twoich odbiorców.

Przy współpracy z Vantis Holding powstał największy, innowacyjny projekt mający na celu promowanie jednej z idei CSR - zaangażowania społecznego.

Organizacja Społecznie Zaangażowana skupia się na promocji i weryfikacji rzetelności, etyki i społecznie odpowiedzialnych postaw. Dzięki temu zaspokaja coraz powszechniejszą potrzebę współczesnego konsumenta, który od firm dostarczających produkty i rozwiązania oczekuje już nie tylko najwyższej jakości usług, ale również konkretnych strategii generujących bliskie mu wartości. Trend wpisywania inicjatyw z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w działalność jest coraz powszechniejszy wśród firm rozwijających się na polskim gruncie, a Organizacja Społecznie Zaangażowana wspólnie z Vantis Holding propagują stymulację tych dążeń.

Głównym założeniem projektu jest wzmacnianie jakościowych relacji i zaufania przedsiębiorców, urzędów i organizacji z ich klientami, pracownikami, kontrahentami, społecznością lokalną, władzami oraz innymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie na www.zaangazowanie-spoleczne.org

Odtwórz video

Kto wykorzysta potencjał Organizacji Społecznie Zaangażowanej?

  • Przedstawiciele sektorów: prywatnego, publicznego oraz pozarządowego, którzy dzięki idei CSR mogą synergicznie współpracować dla wielowymiarowych korzyści.
  • Przedsiębiorcy, którzy poszukują możliwości przybliżenia swojej marki konsumentom.
  • Właściciele firm, którzy pragną w koncepcję rozwoju swojego biznesu wpisać inicjatywy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • Osoby wierzące w wartość rosnącego w siłę trendu CSR.
  • Firmy i instytucje, którym zależy na zaangażowaniu się realizację dobra społecznego.
  • Podmioty biznesowe  gospodarcze chcące podnieść zaufanie do swoich produktów  wzmocnić wiarygodność.

Organizacja Społecznie Zaangażowana to:

Wzrost gotowości zakupowej konsumentów
dzięki czemu firma może osiągać ponadprzeciętne rezultaty.
Zwiększenie lojalności wobec marki
umożliwiającej budowanie silnej społeczności klientów.
Wzmocnienie rzetelności i wiarygodności
które w bezpośredni sposób przekładają się na wyniki finansowe organizacji.
Możliwość realizacji społecznych celów
przez przedsiębiorstwa, instytucje państwowe oraz podmioty biznesowe na rynku.
Silna wartość marketingowa i PRowa
dla firm i organizacji, które pragną, aby konsument identyfikował się z ich marką.

Zobacz inne projekty Vantis Holding