Nawiązuj wartościowe relacje biznesowe i handlowe.

Nasza dewiza to 3W = Wzajemność x Wolność x Wiarygodność

Dzięki Business Connect każdy może tworzyć wartościowe relacje z innymi partnerami biznesowymi, a każdy kontakt to pierwszy krok otwierający nową perspektywę i rozwój. Umożliwiamy przedsiębiorcom synergiczne gospodarowanie własnymi kompetencjami, możliwościami oraz potrzebami. Pełna dobrowolność przynależności sprawia, że powstaje wyjątkowa płaszczyzna pozwalająca na tworzenie nowych jakości biznesowych, a rekomendacje i promocja ze strony Vantis Holding są impulsem do rozwoju i gwarancją bezpieczeństwa.

Partnerzy Business Connect korzystają z możliwości prezentacji na organizowanych regularnie treningach, szkoleniach i konferencjach, a ich działalność i oferta promowana jest na wydarzeniach.

Kto wykorzysta potencjał Business Connect?

  • Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać wiarygodnych partnerów.
  • Osoby mające na celu tworzenie sieci kontaktów i wymianę usług.
  • Wszyscy, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju i chcą poszerzać swoją działalność.
  • Przedsiębiorcze jednostki budujące bezpośrednie relacje rozwijające się we współpracę biznesową.
  • Eksperci, specjaliści i managerowie wypatrujący nowych możliwości rozwoju i zwiększenia zysków.

Business Connect to:

Synergia działania
w jego ramach tworzą się kontakty i rozwijają relacje.
Nowe ścieżki rozwoju
które otwierają się przed osobami przystępującymi do grona Business Connect.
Bezpośrednie relacje
oparte na zaufaniu, współdziałaniu i dobrowolności.
Cenne kontakty
które przekładają się na nowe możliwości i sukcesy.

Współpracujemy z

Zobacz inne projekty Vantis Holding