Vantis Holding to grupa kapitałowa realizująca projekty w branżach charakteryzujących się największym potencjałem wzrostu i innowacji. Codziennie wspieramy tysiące przedsiębiorczych osób w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów biznesowych.

Misja i wizja VH:

Misją Vantis Holding jest dostarczanie rozwiązań budujących skuteczność i rozwój potencjału każdego człowieka.

Vantis Holding jest synonimem akceleratora biznesu.

4 filary Holdingu

O nas

Vantis Holding to grupa kapitałowa, której spółki działają w najbardziej rozwojowych i atrakcyjnych branżach takich jak edukacja, marketing, social media, networking czy CSR. Nasze działania są poprzedzone wnikliwymi badaniami rynku oraz potencjału branży, dlatego możemy pochwalić się dynamicznym wzrostem i rozwojem naszych projektów. Rynki na których działamy są warte ponad 5 mld złotych. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych projektach?

Zobacz nasze projekty

Model biznesowy w którym działamy opiera się na nowoczesnej koncepcji ekonomii platform.

Polega on na wspólnym tworzeniu, użytkowaniu i wykorzystywaniu zasobów biznesowych dostępnych w naszej grupie. Co za tym idzie, oznacza to zmniejszenie kosztów oraz radykalne zwiększenie efektywności każdego biznesu będącego częścią platformy. W praktyce, rozwijamy w takim modelu Biznesową Platformę Społecznościową, która zrzesza wokół siebie społeczność ponad 7000 biznesów i przedsiębiorców. Tworzymy otoczenie w którym ludzie zwiększają przewagę konkurencyjną swoich biznesów, budują potęgę rynkową jak również budują wysoką pozycję ekspercką na międzynarodowych rynkach.

Wspólnie rozwijamy potęgę polskich biznesów na świecie. Chcesz dowiedzieć się więcej o Biznesowej Platformie Społecznościowej?

Szybka ekspansja międzynarodowa Vantis Holding zawdzięcza swoje tempo działaniu w koncepcji ekonomii platform.

Już teraz jesteśmy obecni na rynku polskim, brytyjskim, niemieckim, szwajcarskim, austriackim, szwedzkim oraz rynkach afrykańskich. Jeśli chcesz rozwijać swój biznes na nowych rynkach, działać w ramach ekonomii platform i razem z nami rozwijać tę koncepcję w kolejnych destynacjach dołącz do Biznesowej Platformy Społecznościowej i 7000 influencerów biznesu!

Kluczowe osoby Vantis Holding

Nasze biznesowe kroki są starannie przemyślane i zaplanowane. Poznaj ludzi, których działania i sukcesy są inspiracją dla każdego przedsiębiorcy. Ludzi odpowiedzialnych za kierunki i strategie rozwoju Biznesowej Platformy Społecznościowej.

Rada Dyrektorów Strategicznych

4 najważniejsze sukcesy Vantis Holding

Dlaczego stale rośniemy i jesteśmy pewnym Partnerem?

Działamy tylko w najbardziej atrakcyjnych branżach na rynku, wciąż wdrażamy kolejne projekty.
Nasza społeczność liczy 7000 przedsiębiorców i biznesów i stale rośnie.
Dostarczamy zaawansowane systemy warsztatów wewnętrznych rozwijając naszych Partnerów.
Działamy na 8 rynkach świata i systematycznie prowadzimy ekspansję na kolejne rynki.
Nasza społeczność wspiera się wzajemnie, a nie konkuruje - to zapewnia skuteczny rozwój i zdrowe relacje.

Nagrody

Skuteczność modelu biznesowego Vantis Holding doceniana jest w kraju i na świecie, co potwierdzają otrzymane prestiżowe nagrody.

Społeczna odpowiedzialność

Wierzymy, że zrównoważony rozwój i sukces powiązane są z pozytywnym wpływem na społeczeństwo, a synergia tych dwóch obszarów przyczynia się do osiągnięcia wzajemnych korzyści. Aktywnie działamy na rzecz CSR między innymi mentalnie wspierając kadrę paraolimpijską oraz indywidualnie kadrowiczów. Z naszej inicjatywy powstał serwis non-profit Zaangazowani.org, dzięki któremu wspieramy marketingowo małe fundacje oraz akcje charytatywne, przekazując 100% wpłaconego wsparcia na cele charytatywne. W tej formule zrealizowaliśmy wiele działań jak również spełniliśmy m.in. marzenia chorych dzieci - chłopcy z hospicjum dzięki naszemu zaangażowaniu mieli okazję zobaczyć na żywo swoich idoli - piłkarzy FC Barcelona.

Częścią Vantis Holding jest również program Organizacja Społecznie Zaangażowana, największy, innowacyjny projekt mający na celu promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.